Bible212. Letopisů1,11

2. Letopisů 1:11

Bůh Šalo­mou­novi ře­kl: „Pro­tože jsi chtěl právě toto – nežádal jsi pokla­dy, slávu ani smrt svých ne­přá­tel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moud­rost a po­znání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem tě uči­nil králem –


Verš v kontexte

10 Dej mi tedy moud­rost a po­znání, abych dove­dl vy­cházet i při­cházet v če­le to­ho­to li­du. Vž­dyť kdo by dokázal spravovat ten­to tvůj ne­smírný lid?“ 11 Bůh Šalo­mou­novi ře­kl: „Pro­tože jsi chtěl právě toto – nežádal jsi pokla­dy, slávu ani smrt svých ne­přá­tel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moud­rost a po­znání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem tě uči­nil králem – 12 pro­to tu moud­rost i po­znání do­staneš. K tomu ti při­dám bo­hatství, pokla­dy a slávu, takže ti ne­bu­de rovného mezi krá­li v mi­nu­losti ani v budoucnu.“

späť na 2. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy riekol Bôh Šalamúnovi: Pre­to, že to bolo v tvojom srd­ci, a že si nežiadal bohat­stva po­kladov ani slávy ani duše tých, ktorí ťa nenávidia, ani si nežiadal dl­hého veku, ale že si si žiadal múd­rosť a vedomosť, aby si mohol súdiť môj ľud, nad ktorým som ťa učinil kráľom,

Evanjelický

11 Nato Boh riekol Šalamúnovi: Pre­tože si tak­to zmýšľal, a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady alebo slávu, ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, nežiadal si si ani dl­hý vek, ale žiadal si si múd­rosť a po­znanie, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa,

Ekumenický

11 Nato Boh po­vedal Šalamúnovi: Pre­tože si sa zau­jímal o toto a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady či slávu ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, ba ani dl­hý vek, ale múd­rosť a po­znanie ako viesť môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil kráľom,

Bible21

11 Bůh Šalo­mou­novi ře­kl: „Pro­tože jsi chtěl právě toto – nežádal jsi pokla­dy, slávu ani smrt svých ne­přá­tel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moud­rost a po­znání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem tě uči­nil králem –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček