Bible212. Letopisů1,1

2. Letopisů 1:1

Davi­dův syn Šalo­moun se pevně chopil králov­ské vlá­dy. Hos­po­din, jeho Bůh, byl s ním a ob­dařil ho velko­lepou mo­cí.


Verš v kontexte

1 Davi­dův syn Šalo­moun se pevně chopil králov­ské vlá­dy. Hos­po­din, jeho Bůh, byl s ním a ob­dařil ho velko­lepou mo­cí. 2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů. 3 Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti.

späť na 2. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A Šalamún, syn Dávidov, sa po­sil­nil nad svojím kráľov­stvom, a Hos­podin, jeho Bôh, bol s ním a zveličil ho vy­soko.

Evanjelický

1 Šalamún, syn Dávidov, upev­nil sa vo svojom kráľov­stve. Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nad­mieru veľkým.

Ekumenický

1 Šalamún, syn Dávidov, sa pev­ne ujal svoj­ho kráľov­stva, Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a náram­ne ho zveľadil.

Bible21

1 Davi­dův syn Šalo­moun se pevně chopil králov­ské vlá­dy. Hos­po­din, jeho Bůh, byl s ním a ob­dařil ho velko­lepou mo­cí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček