Bible212. Korintským5,15

2. Korintským 5:15

On zemřel za všech­ny, aby ti, kdo ži­jí, na­dále neži­li sami pro se­be, ale pro to­ho, který za ně zemřel a vstal z mrt­vých.


Verš v kontexte

14 Kri­stova lás­ka nás za­vazuje. Jsme to­tiž přesvědčeni, že je­den zemřel za všech­ny, a tak zemře­li všich­ni. 15 On zemřel za všech­ny, aby ti, kdo ži­jí, na­dále neži­li sami pro se­be, ale pro to­ho, který za ně zemřel a vstal z mrt­vých. 16 Od nynějška již pro­to niko­ho ne­po­su­zuje­me těles­ně. I na Krista jsme kdy­si mě­li těles­ný názor, teď už ho ale zná­me ji­nak.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zo­mrel za všet­kých, tedy všet­ci zo­mreli, a za všet­kých zo­mrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zo­mrel za nich i vstal z mŕtvych.

Evanjelický

15 a za všet­kých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕt­vych.

Ekumenický

15 A za všet­kých zo­mrel pre­to, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zo­mrel a bol vzkriesený.

Bible21

15 On zemřel za všech­ny, aby ti, kdo ži­jí, na­dále neži­li sami pro se­be, ale pro to­ho, který za ně zemřel a vstal z mrt­vých.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček