Bible212. Korintským12,8

2. Korintským 12:8

Třikrát jsem kvů­li tomu pro­sil Pá­na, aby to ode mě ode­šlo,


Verš v kontexte

7 Aby mi ta úžasná zje­vení pří­liš ne­stoup­la do hlavy, byl mi dán do tě­la os­ten, sa­tanův po­sel, který mě sráží, abych si o sobě pří­liš ne­mys­lel. 8 Třikrát jsem kvů­li tomu pro­sil Pá­na, aby to ode mě ode­šlo, 9 ale ře­kl mi: „­Mo­je mi­lost ti stačí. Má moc se plně pro­jeví upro­střed slabosti.“ Mi­lerád se tedy budu chlu­bit svý­mi sla­bost­mi, aby na mně spočíva­la Kri­stova moc.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Za to som trik­rát prosil Pána, aby od­stúpil odo mňa,

Evanjelický

8 Tri razy som prosil Pána, aby ho od­stránil odo mňa,

Ekumenický

8 Pre­to som trik­rát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil.

Bible21

8 Třikrát jsem kvů­li tomu pro­sil Pá­na, aby to ode mě ode­šlo,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček