Bible212. Korintským12,10

2. Korintským 12:10

S ra­dostí snáším sla­bosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vž­dyť má sí­la je v mé sla­bosti!


Verš v kontexte

9 ale ře­kl mi: „­Mo­je mi­lost ti stačí. Má moc se plně pro­jeví upro­střed slabosti.“ Mi­lerád se tedy budu chlu­bit svý­mi sla­bost­mi, aby na mně spočíva­la Kri­stova moc. 10 S ra­dostí snáším sla­bosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vž­dyť má sí­la je v mé sla­bosti! 11 Dělám tu ze sebe bláz­na, ale vy jste mě k tomu do­nu­ti­li. Moh­li jste mě pře­ce chvá­lit sami – i když nic ne­zna­menám, s tě­mi ve­le­apošto­ly si v ničem ne­za­dám.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to mám záľubu v slabos­tiach, v po­haneniach, v tiesňach, v prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach za Kris­ta; lebo keď som slabý, vtedy som moc­ný.

Evanjelický

10 Pre­to mám zaľúbenie v slabos­tiach, po­haneniach, súženiach, prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach pre Kris­ta; lebo práve keď som slabý, som moc­ný.

Ekumenický

10 Pre­to mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Kris­ta. Lebo keď som slabý, vtedy som sil­ný.

Bible21

10 S ra­dostí snáším sla­bosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vž­dyť má sí­la je v mé sla­bosti!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček