Bible212. Korintským1,10

2. Korintským 1:10

a který nás z to­ho­to smr­telného ne­bez­pečí vy­svo­bo­dil a ještě vy­svo­bodí. Má­me v něm na­dě­ji, že nás i na­dále bude vy­svo­bo­zovat,


Verš v kontexte

9 v nit­ru jsme už vlastně očekáva­li roz­su­dek smrti. To vše se stalo, abychom ne­spo­léha­li sami na se­be, ale na Bo­ha, který křísí mrt­vé 10 a který nás z to­ho­to smr­telného ne­bez­pečí vy­svo­bo­dil a ještě vy­svo­bodí. Má­me v něm na­dě­ji, že nás i na­dále bude vy­svo­bo­zovat, 11 když nám i vy bu­dete spo­lečně po­máhat svý­mi mod­lit­ba­mi. Mno­zí pak bu­dou moci dě­kovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky mod­lit­bám to­lika li­dí.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý nás vy­tr­hol z takej veľkej smr­ti a vy­tr­huje, na ktorého sa nadejeme, že aj ešte vy­trh­ne,

Evanjelický

10 On nás z takej smr­ti vy­tr­hol a vy­tŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude za­chraňovať,

Ekumenický

10 On nás vy­slobodil a ešte vy­slobodí z takého veľkého nebez­pečen­stva smr­ti; v neho dúfame, že nás vždy znovu vy­slobodí,

Bible21

10 a který nás z to­ho­to smr­telného ne­bez­pečí vy­svo­bo­dil a ještě vy­svo­bodí. Má­me v něm na­dě­ji, že nás i na­dále bude vy­svo­bo­zovat,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček