Bible211. Petr3,9

1. Petr 3:9

Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání.


Verš v kontexte

8 Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní. 9 Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání. 10 Vždyť: „Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ús­tech ať není žádná lest.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.

Evanjelický

9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale na­opak: žeh­naj­te, lebo na to ste po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.

Ekumenický

9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, na­opak, vy žeh­naj­te, lebo ste boli po­volaní, aby ste sa stali dedičmi požeh­nania.

Bible21

9 Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání.

Bible211. Petr3,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček