Bible211. Petr3,7

1. Petr 3:7

A vy, muži, měj­te ke svým manželkám po­ro­zumění. Pro­kazuj­te jim úctu ja­kožto slabší­mu po­hlaví a jako spo­ludě­dičkám daru živo­ta, aby vašim mod­lit­bám ne­stálo nic v cestě.


Verš v kontexte

6 tak jako Sá­ra po­s­lou­cha­la Abraha­ma a mlu­vi­la o něm jako o svém pánu. I vy jste její­mi dce­ra­mi, když jedná­te dobře a ne­dá­te se ničím za­strašit. 7 A vy, muži, měj­te ke svým manželkám po­ro­zumění. Pro­kazuj­te jim úctu ja­kožto slabší­mu po­hlaví a jako spo­ludě­dičkám daru živo­ta, aby vašim mod­lit­bám ne­stálo nic v cestě. 8 Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky.

Evanjelický

7 Podob­ne mužovia, uznan­livo nažívaj­te so žen­ským po­kolením ako so slabším a uc­tite si ich ako spolu­dedičky milos­ti života, aby vaše mod­lit­by neboli darom­né.

Ekumenický

7 Podob­ne i muži, nažívaj­te so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako kreh­ká váza, a pre­ukazuj­te im úc­tu, pre­tože sú spolu s vami dedičkami milos­ti života. Tak vašim mod­lit­bám nebude nič pre­kážať.

Bible21

7 A vy, muži, měj­te ke svým manželkám po­ro­zumění. Pro­kazuj­te jim úctu ja­kožto slabší­mu po­hlaví a jako spo­ludě­dičkám daru živo­ta, aby vašim mod­lit­bám ne­stálo nic v cestě.

Bible211. Petr3,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček