Bible211. Petr3,18

1. Petr 3:18

Vž­dyť i Kri­stus, sám sprave­dlivý, jednou trpěl za hří­chy ne­sprave­dlivých, aby vás přive­dl k Bo­hu. V těle pod­stou­pil smrt, ale v Du­chu do­stal život.


Verš v kontexte

17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé. 18 Vž­dyť i Kri­stus, sám sprave­dlivý, jednou trpěl za hří­chy ne­sprave­dlivých, aby vás přive­dl k Bo­hu. V těle pod­stou­pil smrt, ale v Du­chu do­stal život. 19 Teh­dy přišel kázat du­chům v žaláři –

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo aj Kris­tus raz tr­pel a zo­mrel za hriechy, spraved­livý za ne­spraved­livých, aby nás pri­viedol k Bohu, usmr­tený telom, ale oživený Duchom,

Evanjelický

18 Pre­tože aj Kris­tus umrel raz za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Teles­ne bol usmr­tený, ale oživený Duchom,

Ekumenický

18 Veď aj Kris­tus tr­pel raz navždy za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Bol usmr­tený v tele, ale oživený v Duchu.

Bible21

18 Vž­dyť i Kri­stus, sám sprave­dlivý, jednou trpěl za hří­chy ne­sprave­dlivých, aby vás přive­dl k Bo­hu. V těle pod­stou­pil smrt, ale v Du­chu do­stal život.

Bible211. Petr3,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček