Bible211. Petr1,2

1. Petr 1:2

vy­vo­leným pro­zřetelností Boha Otce skrze po­svěcení Du­cha k po­s­lušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.


Verš v kontexte

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům roz­ptýleným v Pon­tu, Galacii, Kappa­dokii, Asii a Bi­ty­nii, 2 vy­vo­leným pro­zřetelností Boha Otce skrze po­svěcení Du­cha k po­s­lušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. 3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nám ve svém ve­likém mi­lo­sr­den­ství da­roval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrt­vých. Po­vo­lal nás k živé na­dě­ji,

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 vyvoleným podľa pred­zvedenia Boha Otca v po­svätení Ducha k po­slušnos­ti a k po­kropeniu kr­vou Ježiša Kris­ta: milosť vám a po­koj nech sa rozm­noží!

Evanjelický

2 a ktorých Boh Otec vo­pred po­znal, Duch po­svätil, aby boli po­slušní a skropení kr­vou Ježiša Kris­ta. Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami!

Ekumenický

2 ktorých Boh Otec vo­pred po­znal a Duchom po­svätil, aby sa po­slušne odo­vzdali Ježišovi Kris­tovi a boli po­kropení jeho kr­vou: Milosť a po­koj v hojnej miere!

Bible21

2 vy­vo­leným pro­zřetelností Boha Otce skrze po­svěcení Du­cha k po­s­lušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Bible211. Petr1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček