Bible211. Královská1,35

1. Královská 1:35

Pak ho do­pro­vodí­te zpět. Až při­jde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo mě. Jeho urču­ji za vůd­ce nad Iz­rae­lem i Judou.“


Verš v kontexte

34 Tam ať ho kněz Sádok a pro­rok Nátan pro­hlásí za krále nad Iz­rae­lem. Po­tom trub­te na be­raní roh a vo­lej­te: ‚Ať ži­je král Šalomoun!‘ 35 Pak ho do­pro­vodí­te zpět. Až při­jde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo mě. Jeho urču­ji za vůd­ce nad Iz­rae­lem i Judou.“ 36 „Amen,“ od­po­věděl krá­li Benajáš, syn Jo­ja­dův. „Tak pro­mlu­vil Hos­po­din, Bůh mého pá­na a krále.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 Po­tom poj­dete za ním sem hore, a prij­de a sad­ne na môj trón a on bude kraľovať mies­to mňa, a jemu som pri­kázal, aby bol vod­com nad Iz­raelom i nad Júdom.

Evanjelický

35 Po­tom pôj­dete za ním. A on na­stúpi a po­sadí sa na môj trón. On bude kraľovať po mne, lebo jeho som ustanovil za knieža nad Iz­raelom i nad Júdom.

Ekumenický

35 Vy pôj­dete za ním. On príde a za­sad­ne na môj trón na­mies­to mňa. Jeho som ustanovil za voj­vod­cu nad Iz­raelom a Júdom.

Bible21

35 Pak ho do­pro­vodí­te zpět. Až při­jde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo mě. Jeho urču­ji za vůd­ce nad Iz­rae­lem i Judou.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček