Bible211. Královská1,27

1. Královská 1:27

Je to snad nařízení od mého králov­ského pá­na? Můj pán a král ne­sdě­lil své­mu služební­kovi, kdo usedne na trůn po něm.“


Verš v kontexte

26 Mě, tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jo­ja­dova, ba ani tvého služebníka Šalo­mou­na ale ne­po­zval. 27 Je to snad nařízení od mého králov­ského pá­na? Můj pán a král ne­sdě­lil své­mu služební­kovi, kdo usedne na trůn po něm.“ 28 „Zavo­lej­te mi Batšebu,“ od­po­věděl král David. Když přiš­la ke krá­li a po­stavi­la se před ním,

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Jest­li sa stala táto vec od môj­ho pána kráľa, nuž ne­oz­námil si svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom.

Evanjelický

27 Či to po­chádza od pána, môj­ho kráľa? A nedal si vedieť svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne po pánovi, mojom kráľovi.

Ekumenický

27 Stalo sa tak azda z rozhodnutia môj­ho pána a kráľa? Svojich služob­níkov si ne­upovedomil o tom, kto má ako ná­stup­ca môj­ho pána a kráľa za­sad­núť na trón.

Bible21

27 Je to snad nařízení od mého králov­ského pá­na? Můj pán a král ne­sdě­lil své­mu služební­kovi, kdo usedne na trůn po něm.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček