Bible211. Královská1,12

1. Královská 1:12

Po­jď te­dy, po­radím ti, jak za­chráníš život sobě i své­mu synu Šalo­mou­novi.


Verš v kontexte

11 Nátan teh­dy pro­mlu­vil s Šalo­mou­novou matkou Batše­bou: „Už jsi to slyše­la? Chagi­tin syn Ado­niáš kraluje, a náš pán David o tom ani ne­ví! 12 Po­jď te­dy, po­radím ti, jak za­chráníš život sobě i své­mu synu Šalo­mou­novi. 13 Jdi hned ke krá­li Davi­dovi a řekni: ‚Můj pane a krá­li, ne­přísahal jsi své služebnici: „Po mně bude kralovat tvůj syn Šalo­moun; na můj trůn usedne on“? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?‘

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to teraz poď, prosím, nech ti dám radu, a za­chráň, svoj život i život svoj­ho syna, Šalamúna.

Evanjelický

12 Poď, poradím ti, ako si za­chrániš život i život svoj­ho syna Šalamúna.

Ekumenický

12 Poď teda, poradím ti, ako za­chrániš seba i svoj­ho syna Šalamúna.

Bible21

12 Po­jď te­dy, po­radím ti, jak za­chráníš život sobě i své­mu synu Šalo­mou­novi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček