Bible211. Korintským9,13

1. Korintským 9:13

Copak ne­ví­te, že ti, kdo slouží v chrá­mu, smějí jíst chrá­mové pokr­my? Ne­ví­te, že ti, kdo slouží u ol­táře, mají podíl z ol­tářních obětí?


Verš v kontexte

12 Mo­hou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo ne­vy­uži­li. Radě­ji všech­no mlčky snáší­me, abychom ne­klad­li žádnou překážku Kri­stovu evange­liu. 13 Copak ne­ví­te, že ti, kdo slouží v chrá­mu, smějí jíst chrá­mové pokr­my? Ne­ví­te, že ti, kdo slouží u ol­táře, mají podíl z ol­tářních obětí? 14 Právě tak Pán určil, že kaza­te­lé evange­lia mají žít z evange­lia.

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 Či ne­viete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú za­mest­naní pri ol­tári, majú podiel s ol­tárom?

Evanjelický

13 Či ne­viete, že tí, čo pri svätých veciach pracujú, zo svätých vecí aj jedia, a ktorí slúžia pri ol­tári, z ol­tára majú podiel?

Ekumenický

13 Vari ne­viete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri ol­tári, majú podiel z oltára?

Bible21

13 Copak ne­ví­te, že ti, kdo slouží v chrá­mu, smějí jíst chrá­mové pokr­my? Ne­ví­te, že ti, kdo slouží u ol­táře, mají podíl z ol­tářních obětí?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček