Bible211. Korintským6,17

1. Korintským 6:17

Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch.


Verš v kontexte

16 Copak ne­ví­te, že kdo se spo­juje s ne­věstkou, je s ní jedno tělo? Vž­dyť Písmo říká: „­Ti dva bu­dou jedno tělo.“ 17 Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch. 18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A ten, kto sa pri­pojuje k Pánovi, je s ním jeden duch.

Evanjelický

17 Kto sa pri­pojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.

Ekumenický

17 Kto sa však od­dáva Pánovi, je s ním jeden Duch.

Bible21

17 Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček