Bible211. Korintským6,16

1. Korintským 6:16

Copak ne­ví­te, že kdo se spo­juje s ne­věstkou, je s ní jedno tělo? Vž­dyť Písmo říká: „­Ti dva bu­dou jedno tělo.“


Verš v kontexte

15 Copak ne­ví­te, že vaše tě­la jsou Kri­stový­mi ú­dy? Mohu snad vzít údy Kri­stovy a uči­nit je údy ne­věstky? To nikdy! 16 Copak ne­ví­te, že kdo se spo­juje s ne­věstkou, je s ní jedno tělo? Vž­dyť Písmo říká: „­Ti dva bu­dou jedno tělo.“ 17 Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 Alebo či ne­viete, že ten, kto sa pri­pojuje k smil­nici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jed­no telo.

Evanjelický

16 Alebo či ne­viete, že kto sa pri­pája k smil­nici, je jed­no telo s ňou? Veď je po­vedané: Dvaja budú jed­no telo.

Ekumenický

16 Alebo či ne­viete, že kto sa od­dáva smil­nici, je s ňou jed­no telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jed­no telo.

Bible21

16 Copak ne­ví­te, že kdo se spo­juje s ne­věstkou, je s ní jedno tělo? Vž­dyť Písmo říká: „­Ti dva bu­dou jedno tělo.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček