RoháčekZjavenie21,2

Zjavenie 21:2

A ja Ján som videl to sväté mes­to, nový Jeruzalem, so­stupujúce od Boha z neba, pri­hotovené jako ne­ves­tu, oz­dobenú jej mužovi.


Verš v kontexte

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo. 2 A ja Ján som videl to sväté mes­to, nový Jeruzalem, so­stupujúce od Boha z neba, pri­hotovené jako ne­ves­tu, oz­dobenú jej mužovi. 3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 A ja Ján som videl to sväté mes­to, nový Jeruzalem, so­stupujúce od Boha z neba, pri­hotovené jako ne­ves­tu, oz­dobenú jej mužovi.

Evanjelický

2 A videl som sväté mes­to, nový Jeruzalem, zo­stupovať z neba od Boha, pri­pravený ako ne­ves­tu vy­zdobenú svoj­mu ženíchovi.

Ekumenický

2 A videl som, ako z neba od Boha zo­stupuje sväté mes­to, nový Jeruzalem, pri­pravené ako ne­ves­ta oz­dobená pre svoj­ho ženícha.

Bible21

2 Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže.