RoháčekZjavenie16,4

Zjavenie 16:4

A tretí an­jel vy­lial svoju čašu na rieky a na pramene vôd, a ob­rátily sa na krv.


Verš v kontexte

3 A druhý an­jel vy­lial svoju čašu na more, a ob­rátilo sa na krv, ako ­krv mŕtveho, a zo­mrela každá duša živá, ktorá bola v mori. 4 A tretí an­jel vy­lial svoju čašu na rieky a na pramene vôd, a ob­rátily sa na krv. 5 A počul som an­jela vôd, ktorý hovoril: Spraved­livý si, ó, Pane, ktorý si a ktorý si bol, ten svätý, že si to usúdil;

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A tretí an­jel vy­lial svoju čašu na rieky a na pramene vôd, a ob­rátily sa na krv.

Evanjelický

4 Tretí vy­lial svoju čašu na rieky, na pramene vôd, a pre­menili sa na krv.

Ekumenický

4 Tretí an­jel vy­lial svoju čašu na rieky a na pramene vôd: zmenili sa na krv.

Bible21

4 Třetí pak vy­lil svou číši na ře­ky a na pra­me­ny vod a ob­rá­ti­ly se v krev.