RoháčekZjavenie1,16

Zjavenie 1:16

A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč, a jeho tvár bola jako sln­ko, keď svieti vo svojej moci.


Verš v kontexte

15 a jeho nohy boly podobné mosadzi, jako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. 16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč, a jeho tvár bola jako sln­ko, keď svieti vo svojej moci. 17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕt­vy, a položil na mňa svoju pravú ruku a po­vedal mi: Neboj sa! Ja som pr­vý a po­sled­ný

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč, a jeho tvár bola jako sln­ko, keď svieti vo svojej moci.

Evanjelický

16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z úst Mu vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a tvár mal ako sln­ko, keď svieti v pl­nej sile.

Ekumenický

16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a jeho tvár bola, ako keď sln­ko svieti v plnej sile.

Bible21

16 V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vy­cházel os­t­rý dvoj­sečný meč. Jeho tvář záři­la jako slun­ce v po­ledne.