RoháčekŽidom9,24

Židom 9:24

Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne, učinenej rukou, proti­ob­razu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás.


Verš v kontexte

23 Bolo tedy ne­vy­hnut­ne po­treb­né, aby sa ob­razy vecí, ktoré v nebesiach, tým očisťovaly, ale samy nebes­ké lepšími obeťami ako tieto. 24 Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne, učinenej rukou, proti­ob­razu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás. 25 Ani nie, aby sa čas­to obetoval, ako čo naj­vyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou,

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne, učinenej rukou, proti­ob­razu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás.

Evanjelický

24 Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len ob­razom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zás­tan­ca.

Ekumenický

24 Veď Kris­tus ne­vošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predob­razom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.

Bible21

24 Kri­stus pře­ce ne­přišel do sva­tyně udělané ruka­ma (jež je pouhým zob­razením té pravé), ale do sa­motného ne­be, aby se za nás po­stavil před Boží tvář.