RoháčekŽidom10,17

Židom 10:17

a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ni­kdy ne­spomeniem.


Verš v kontexte

16 Toto je sm­luva, ktorú uzav­riem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony na ich srd­cia a na­píšem ich na ich mys­le 17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ni­kdy ne­spomeniem. 18 A kde je toho od­pus­tenie, tam viacej net­reba obeti za hriech.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ni­kdy ne­spomeniem.

Evanjelický

17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ne­pomys­lím.

Ekumenický

17 a na ich hriechy a ich ne­právos­ti si už viac ne­spomeniem.

Bible21

17 a po­tom dodává: „Už nikdy ne­vzpo­menu­na je­jich hří­chy a zločiny.“