RoháčekŽalmy95,9

Žalmy 95:9

kde ma po­kúšali vaši ot­covia; zkúsili ma aj videli moje dielo.


Verš v kontexte

8 neza­tvr­dzuj­te svoj­ho srd­ca jako v Meríbe, jako v deň po­kušenia na púšti,
9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia; zkúsili ma aj videli moje dielo.
10 Štyrid­sať rokov som sa ne­snádil s tým pokolením a po­vedal som: Oni ľud, ktorý blúdi srd­com. A oni ne­poz­nali mojich ciest,

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia; zkúsili ma aj videli moje dielo.

Evanjelický

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.

Ekumenický

9 kde ma vaši ot­covia po­kúšali a skúšali, hoci videli moje činy.

Bible21

9 když mě pokouše­li vaši otcové. Zkusili mě a vi­dě­li, co umím,