RoháčekŽalmy95,8

Žalmy 95:8

neza­tvr­dzuj­te svoj­ho srd­ca jako v Meríbe, jako v deň po­kušenia na púšti,


Verš v kontexte

7 Lebo on je náš Bôh, a my s­me ľud jeho pas­tvy, s­me stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas,
8 neza­tvr­dzuj­te svoj­ho srd­ca jako v Meríbe, jako v deň po­kušenia na púšti,
9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia; zkúsili ma aj videli moje dielo.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

8 neza­tvr­dzuj­te svoj­ho srd­ca jako v Meríbe, jako v deň po­kušenia na púšti,

Evanjelický

8 Nezatv­rďte si srd­ce ako v Meribe, ako na púšti v deň Mas­sy ,

Ekumenický

8 Neza­tvr­dzuj­te si srd­ce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Mas­sy,

Bible21

8 ne­buď­te zatvrze­lí jako při vzpouře, jako v den pokušení teh­dy na pouš­ti,