RoháčekŽalmy9,6

Žalmy 9:6

Ohromil si národy; za­hubil si bez­božníka; za­hladil si ich meno na večné veky.


Verš v kontexte

5 lebo si roz­súdil môj súd a moju pravotu; sadol si na pre­stol, spraved­livý sud­ca.
6 Ohromil si národy; za­hubil si bez­božníka; za­hladil si ich meno na večné veky.
7 Ne­priateľu, do­konané sú t­voje pustošenia na večnosť, a po­boril si mes­tá; za­hynula s nimi aj ich pamiat­ka.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 Ohromil si národy; za­hubil si bez­božníka; za­hladil si ich meno na večné veky.

Evanjelický

6 Kar­hal si po­hanov a bez­božného za­hubil, na večné veky vy­trel si ich meno.

Ekumenický

6 Po­kar­hal si po­hanov a za­hubil bez­božníka, ich meno si vy­trel na večné veky.

Bible21

6 Obořil ses na po­ha­ny, niče­my zničil jsi, jejich jméno smazals navž­dy, navěky!

RoháčekŽalmy9,6