RoháčekŽalmy89,48

Žalmy 89:48

Roz­pomeň sa na mňa! Lebo veď čože je ľud­ský vek? ! Na ktorú már­nosť si stvoril všet­kých synov človeka?


Verš v kontexte

47 Až do kedy, Hos­podine? Či sa len na veky budeš skrývať? Či navždy bude horieť tvoja prch­livosť ako oheň?
48 Roz­pomeň sa na mňa! Lebo veď čože je ľud­ský vek? ! Na ktorú már­nosť si stvoril všet­kých synov človeka?
49 Kde ktorý človek by žil a ne­uvidel smr­ti, ktorý by vy­tr­hol svoju dušu z ruky še­ola? ! Sélah.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

48 Roz­pomeň sa na mňa! Lebo veď čože je ľud­ský vek? ! Na ktorú már­nosť si stvoril všet­kých synov človeka?

Evanjelický

48 Roz­pomeň sa, čo je ľud­ský vek, na akú már­nosť stvoril si všet­kých ľudí!

Ekumenický

48 Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!

Bible21

48 Jak krátký je můj život – vzpo­meň si! K jaké marnosti lid­stvo stvořil jsi?