RoháčekŽalmy69,2

Žalmy 69:2

Za­chráň ma, Bože, lebo mi došly vody až po dušu.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ľalie. Dávidov.
2 Za­chráň ma, Bože, lebo mi došly vody až po dušu.
3 Hrúžam sa v hl­bokom bah­ne, a nieto na čom za­stať. Vošiel som do hl­bín vôd, a zalial ma valiaci sa prúd.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

2 Za­chráň ma, Bože, lebo mi došly vody až po dušu.

Evanjelický

2 Za­chráň ma, Bože, lebo mi vody do­siah­li až po hrd­lo.

Ekumenický

2 Za­chráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrd­lo.

Bible21

2 Bože, po­moz mi, voda až po krk sahá mi!