RoháčekŽalmy60,6

Žalmy 60:6

Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.


Verš v kontexte

5 Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.
6 Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.
7 Aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí, spas ich svojou pravicou a vy­slyš nás!

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.

Evanjelický

6 Dal si koruh­vu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.

Ekumenický

6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —

Bible21

6 Svým cti­te­lům teď ale ko­rouhev dal jsi, aby ji roz­vi­nu­li v prav­dě tvé. sé­la