RoháčekŽalmy60,5

Žalmy 60:5

Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.


Verš v kontexte

4 Bol si za­triasol zemou a roz­tr­hol si ju; uzdrav jej trh­liny, lebo sa po­táča od úderov.
5 Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.
6 Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

5 Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.

Evanjelický

5 Ty si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci, na­pojil si nás vínom zá­vratu.

Ekumenický

5 Tvr­dé skúšky si do­pus­til na svoj ľud, na­pojil si nás vínom zá­vratu.

Bible21

5 Vlastní lid ne­chal jsi oku­sit hrůzy, vínem závra­ti jsi nás na­pájel.