RoháčekŽalmy52,11

Žalmy 52:11

Veles­láviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dob­ré pred tvojimi svätými.


Verš v kontexte

9 Hľa, to je ten človek, ktorý ne­učinil Boha svojou pev­nosťou, ale sa nadejal na svoje veľké bohat­stvo a zmocňoval sa vo svojej zkaze.
10 Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.
11 Veles­láviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dob­ré pred tvojimi svätými.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

11 Veles­láviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dob­ré pred tvojimi svätými.

Evanjelický

11 Ďakovať chcem Ti naveky, že si to urobil; a dúfať chcem v Tvoje meno, lebo je vzác­ne pred Tvojimi po­božnými.

Ekumenický

11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dob­ré.

Bible21

11 Chvá­lit tě bu­du, Pane, navěkyza to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvý­mi věrný­mi!