RoháčekŽalmy17,7

Žalmy 17:7

Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.


Verš v kontexte

6 Ja volám na teba, lebo viem, že ma vy­slyšíš, ó, sil­ný Bože! Na­kloň mi svoje ucho a počuj moju reč!
7 Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.
8 Os­tríhaj ma jako zrenicu oka; ukry ma v tôni svojich krýdel

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.

Evanjelický

7 Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Ekumenický

7 Ukáž divy svoj­ho milo­sr­den­stva, ty, ktorý pravicou svojou za­chraňuješ všet­kých, čo sa pred ne­priateľmi k tebe utiekajú.

Bible21

7 Svou lás­ku, Za­chrán­ce, pro­kaž svou pravicítěm, kdo před útočníky k to­bě pr­chají!