RoháčekŽalmy145,6

Žalmy 145:6

Nech hovoria o sile tvojich strašných zá­zrakov, a ja budem rozp­rávať tvoju veľkosť.


Verš v kontexte

5 O nád­here slávy tvoj­ho veličen­stva a o tvojich pred­iv­ných veciach budem vravieť.
6 Nech hovoria o sile tvojich strašných zá­zrakov, a ja budem rozp­rávať tvoju veľkosť.
7 Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

6 Nech hovoria o sile tvojich strašných zá­zrakov, a ja budem rozp­rávať tvoju veľkosť.

Evanjelický

6 Hovoriť budú o sile Tvojich úžas­ných skut­kov, a ja rozp­rávať budem o Tvojich veľkých činoch.

Ekumenický

6 Hovoriť budú o moci tvojich úžas­ných skut­kov, ja chcem rozp­rávať o tvojich veľkých činoch. (zajin)

Bible21

6 Ať hovoří o tvé ohro­mující moci, zatímco o tvé ve­likosti vy­právím.