RoháčekŽalmy115,16

Žalmy 115:16

Nebesia nebesia Hos­podinove, a zem dal synom človeka.


Verš v kontexte

15 Požeh­naní vy Hos­podinovi, ktorý učinil nebesia i zem.
16 Nebesia nebesia Hos­podinove, a zem dal synom človeka.
17 Nie mŕt­vi budú chváliť Hospodina a ni­ktorý z tých, ktorí so­stupujú na mies­to mlčania;

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

16 Nebesia nebesia Hos­podinove, a zem dal synom človeka.

Evanjelický

16 Nebesá sú nebesami Hos­podinovými, zem dal synom ľud­ským.

Ekumenický

16 Nebesia pat­ria Hos­podinovi, zem dal ľuďom.

Bible21

16 Hos­po­di­nu patří nej­vyšší nebesa, zemi však li­dem da­roval!