RoháčekŽalmy106,21

Žalmy 106:21

Za­bud­li na sil­ného Boha, svoj­ho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egyp­te,


Verš v kontexte

20 a zmenili svoju Slávu v podobu vola, ktorý žerie bylinu.
21 Za­bud­li na sil­ného Boha, svoj­ho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egyp­te,
22 divy v zemi Chámovej, strašné veci nes­lýchané pri Čer­venom mori.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

21 Za­bud­li na sil­ného Boha, svoj­ho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egyp­te,

Evanjelický

21 za­bud­li na Boha, ktorý ich vy­slobodil a robil veľké veci v Egyp­te,

Ekumenický

21 Za­bud­li na Boha, ktorý ich za­chránil a v Egypte robil veľké veci,

Bible21

21 Za­po­mně­li na Bo­ha, svého spasitele, jenž ko­nal ve­liké věci v Egyptě: