RoháčekSudcov7,25

Sudcov 7:25

A zajali dve kniežatá Madiana, Oréba a Zeéba a za­bili Oréba na skale Orébovej a Zeéba za­bili v preši Zeébovom a honili Madianov. A hlavu Orébovu a Zeébovu donies­li ku Gede­onovi za Jor­dán.


Verš v kontexte

23 Tu boli svolaní k­rikom mužovia Izraelovi z Naf­taliho, z Asera a z celého Manas­sesa a honili Madiana. 24 A Gede­on bol rozposlal po­slov po všet­kých vr­choch Ef­rai­mových s od­kazom: Sídite oproti Madianom a za­stúp­te im vody až po Bét-abaru i Jor­dán. A tak svolaní boli všet­ci mužovia Ef­rai­ma a zau­jali vody až po Bét-abaru i Jor­dán. 25 A zajali dve kniežatá Madiana, Oréba a Zeéba a za­bili Oréba na skale Orébovej a Zeéba za­bili v preši Zeébovom a honili Madianov. A hlavu Orébovu a Zeébovu donies­li ku Gede­onovi za Jor­dán.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 A zajali dve kniežatá Madiana, Oréba a Zeéba a za­bili Oréba na skale Orébovej a Zeéba za­bili v preši Zeébovom a honili Madianov. A hlavu Orébovu a Zeébovu donies­li ku Gede­onovi za Jor­dán.

Evanjelický

25 Zajali obe kniežatá Mid­ján­cov, Óréba a Zeéba, a za­bili Óréba pri Órébovej skale a Zeéba pri Zeébovom lise. Po­tom prena­sledovali Mid­ján­cov; hlavu Óréba a Zeéba donies­li Gide­onovi za Jor­dán.

Ekumenický

25 Zajali obe mid­ján­ske kniežatá Oréba a Zeéba. Oréba za­bili na Hav­ranej skale, Zeéba vo Vlčom lise a Mid­jánčanov prena­sledovali. Hlavu Oréba a Zeéba prinies­li Gideónovi za Jor­dán.

Bible21

25 Pronásledova­li Mi­dián­ce a za­ja­li dva je­jich ve­li­te­le, Ore­ba (to­tiž Havra­na) a Ze­e­ba (to­tiž Vlka). Ore­ba po­pravi­li u Havraní skály a Ze­e­ba u Vlčího lisu. Ore­bovu a Ze­e­bovu hlavu pak při­nes­li Ge­de­o­novi na druhou stranu Jordánu.