RoháčekSudcov21,13

Sudcov 21:13

A celá obec po­slali posols­tvo a hovorili synom Ben­jaminovým, ktorí boli v skale Rim­mone, a vy­hlásili im po­koj.


Verš v kontexte

12 A našli z obyvateľov Jabeš-gileáda štyris­to dievčat panien, ktoré neboly po­znaly muža čo do lože s mužs­kým po­hlavím, a do­vied­li ich do tábora do Síla, ktoré je v zemi Kanaáne. 13 A celá obec po­slali posols­tvo a hovorili synom Ben­jaminovým, ktorí boli v skale Rim­mone, a vy­hlásili im po­koj. 14 A Ben­jamin sa na­vrátil toho času do svoj­ho dedičs­tva, a dali im ženy, tie, ktoré za­chovali živé zo žien Jabeš-gileáda, ale ne­pos­tačily im tak.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 A celá obec po­slali posols­tvo a hovorili synom Ben­jaminovým, ktorí boli v skale Rim­mone, a vy­hlásili im po­koj.

Evanjelický

13 Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier.

Ekumenický

13 Celá po­spolitosť po­verila po­slov, aby sa poroz­právali s Benjamínovcami, ktorí boli na skale Rim­món a na­vrh­li im mier.

Bible21

13 Obec pak po­sla­la k oněm Ben­jamín­cům na Ri­mon­ské skále vzkaz s vy­hlášením mí­ru.