RoháčekSudcov11,6

Sudcov 11:6

A riek­li Jef­tovi: Poď a budeš nám kniežaťom, a budeme bojovať proti synom Am­monovým.


Verš v kontexte

5 A stalo sa, keď bojovali synovia Am­monovi s Iz­raelom, že prišli starší k­raja Gileáda, aby do­vied­li Jef­tu zo zeme Tóba. 6 A riek­li Jef­tovi: Poď a budeš nám kniežaťom, a budeme bojovať proti synom Am­monovým. 7 A Jef­ta po­vedal starším Gileáda: Či nie ste to vy, k­torí ste ma nenávideli a za­hnali ste ma z domu môj­ho ot­ca? A tedy prečo ste prišli ku mne teraz, keď vám je úz­ko?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 A riek­li Jef­tovi: Poď a budeš nám kniežaťom, a budeme bojovať proti synom Am­monovým.

Evanjelický

6 A po­vedali Jef­temu: Poď a buď nám vod­com, budeme totiž bojovať proti Am­món­com.

Ekumenický

6 Na­vrh­li Jef­temu: Poď, buď naším vod­com, aby sme moh­li bojovať proti Amónčanom.

Bible21

6 „Pojď,“ řek­li mu, „staň se naším vůd­cem v boji pro­ti Amoncům.“