RoháčekSudcov1,35

Sudcov 1:35

A Amoreji volili bývať na vr­chu Cherese, v Ajalone a v Šaal­bíme. Ale keď nadobud­la váhy ruka domu Jozefov­ho, stali sa po­plat­nými.


Verš v kontexte

34 A Amoreji utis­kovali synov Dánových vytís­kajúc ich na vr­chy lebo im nedali sísť do údolia. 35 A Amoreji volili bývať na vr­chu Cherese, v Ajalone a v Šaal­bíme. Ale keď nadobud­la váhy ruka domu Jozefov­ho, stali sa po­plat­nými. 36 A územie Amorejovo bolo od svahu Ak­rab­bím, od skaly a vy­še.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 A Amoreji volili bývať na vr­chu Cherese, v Ajalone a v Šaal­bíme. Ale keď nadobud­la váhy ruka domu Jozefov­ho, stali sa po­plat­nými.

Evanjelický

35 Tak os­tali Amorej­ci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať.

Ekumenický

35 Amorejčania teda zo­stali bývať v Har-Cherese, Aj­jalóne a Šaal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli vy­konávať nútené práce.

Bible21

35 Emo­rej­ci byli roz­hodnu­ti zůstat v Har-che­resu, v Ajalo­nu i v Šaal­bi­mu. Teprve když vzrost­la moc domu Josefova, byli podro­beni nu­ceným pracím.