RoháčekSkutky1,18

Skutky 1:18

Skutky apoštolov

Ten si teda nadobudol pole za mzdu ne­právos­ti a svaliac sa str­m­hlav roz­pukol sa na­poly, a vy­kyd­ly sa všet­ky jeho vnútor­nos­ti.


Verš v kontexte

17 pre­tože bol počítaný k nám a bol do­stal podiel na tej­to službe. 18 Ten si teda nadobudol pole za mzdu ne­právos­ti a svaliac sa str­m­hlav roz­pukol sa na­poly, a vy­kyd­ly sa všet­ky jeho vnútor­nos­ti. 19 A stalo sa to známym všet­kým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je na­zvané to pole ich vlast­ným nárečím: Akel­dama, to jest Pole kr­vi.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ten si teda nadobudol pole za mzdu ne­právos­ti a svaliac sa str­m­hlav roz­pukol sa na­poly, a vy­kyd­ly sa všet­ky jeho vnútor­nos­ti.

Evanjelický

18 Ten si teda kúpil pole za mzdu ne­právos­ti a zrútil sa dolu hlavou, roz­pukol sa, takže mu vy­pad­li všet­ky vnútor­nos­ti.

Ekumenický

18 Z odmeny za svoju ničom­nosť si kúpil pole, no hneď nato spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roz­trh­lo tak, že sa z neho vy­valili všet­ky vnútor­nos­ti.

Bible21

18 (Ji­dáš za své špi­navé peníze zís­kal po­le. Po­té, co se oběsil, roz­tr­hl se v pů­li a vy­hřez­ly mu všech­ny vni­třnosti.