RoháčekRút1,21

Rút 1:21

Ja som od­išla pl­ná, a Hos­podin ma na­vrátil prázd­nu. Prečo by ste ma volaly Na­oma, keď Hos­podin svedčí proti mne, a Všemohúci mi učinil zlé?


Verš v kontexte

20 A ona im riek­la: Ne­volaj­te ma Na­oma, ale ma volaj­te Mara, lebo ma veľkou hor­kosťou na­pl­nil Všemohúci. 21 Ja som od­išla pl­ná, a Hos­podin ma na­vrátil prázd­nu. Prečo by ste ma volaly Na­oma, keď Hos­podin svedčí proti mne, a Všemohúci mi učinil zlé? 22 A tak sa na­vrátila Na­oma a Ruť, Moábän­ka, jej ne­ves­ta, s ňou, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja. A prišly do Bet­lehema, keď začínali žať jačmene.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Ja som od­išla pl­ná, a Hos­podin ma na­vrátil prázd­nu. Prečo by ste ma volaly Na­oma, keď Hos­podin svedčí proti mne, a Všemohúci mi učinil zlé?

Evanjelický

21 Pl­ná som od­išla, ale Hos­podin ma vrátil prázd­nu. Prečo ma voláte Noémi? Veď Hos­podin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťas­tie.

Ekumenický

21 Od­išla som pl­ná, ale Hos­podin ma pri­vádza späť prázd­nu. Prečo by ste ma mali volať Noémi, keď sa Hos­podin ob­rátil proti mne a Všemohúci do­pus­til na mňa nešťas­tie?

Bible21

21 S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrá­til mě. Proč říká­te mi Noemi? Hospodin sto­jí pro­ti mně, Všemohoucí mě sužuje!“

RoháčekRút1,21