RoháčekPríslovia9,14

Príslovia 9:14

Ale sedí pri dveriach svoj­ho domu na stol­ci, na vysokých mies­tach mes­ta,


Verš v kontexte

13 Bláz­nivá žena je štebot­ná, spros­tá a ne­vie ničoho.
14 Ale sedí pri dveriach svoj­ho domu na stol­ci, na vysokých mies­tach mes­ta,
15 aby volala na tých, ktorí idú po­mimo ces­tou, ktorí idú priamo svojimi stez­kami, a hovorí:

späť na Príslovia, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale sedí pri dveriach svoj­ho domu na stol­ci, na vysokých mies­tach mes­ta,

Evanjelický

14 Vy­sedáva vo dverách svoj­ho domu na stoličke na mest­skej výšine,

Ekumenický

14 Vy­sedáva pri dverách svoj­ho domu na naj­vyššom bode mes­ta,

Bible21

14 U dveří svého domu vysedává, na křes­le na městských výšinách.