RoháčekPríslovia4,3

Príslovia 4:3

Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.


Verš v kontexte

2 Lebo vám dávam dob­ré na­učenie; ne­opus­tite môj­ho zákona.
3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.
4 A vy­učoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srd­ce mojich slov; os­tríhaj moje pri­kázania a ži.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.

Evanjelický

3 Lebo kým som bol dieťaťom u ot­ca, út­lym a jediným, pod do­hľadom mat­ky,

Ekumenický

3 Veď aj ja som bol dieťaťom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný v očiach mojej mat­ky,

Bible21

3 Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým je­dináčkem u matky své.