RoháčekPríslovia3,35

Príslovia 3:35

Múd­ri zdedia slávu, ale bláz­ni si od­nášajú han­bu.


Verš v kontexte

33 Zlorečen­stvo Hos­podinovo je v dome bez­božného, ale príbyt­ku spraved­livých žeh­ná.
34 Po­smievačom sa po­smieva a po­kor­ným dáva milosť.
35 Múd­ri zdedia slávu, ale bláz­ni si od­nášajú han­bu.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

35 Múd­ri zdedia slávu, ale bláz­ni si od­nášajú han­bu.

Evanjelický

35 Múd­ri zdedia česť, ale bláz­ni ponesú han­bu.

Ekumenický

35 Múd­ri zdedia slávu, kým hlupáci si od­nesú han­bu.

Bible21

35 Moud­rým připadne za dě­dictví sláva, tupce však čeká po­tu­pa.