RoháčekPríslovia28,13

Príslovia 28:13

Tomu, kto pri­krýva svoje pre­stúpenia, ne­povedie sa šťast­ne; ale ten, kto vy­zná a opus­tí, doj­de milo­sr­den­stva.


Verš v kontexte

12 Keď plesajú spraved­liví, je veľká sláva; ale keď po­vs­távajú bez­božníci, býva hľadaný človek.
13 Tomu, kto pri­krýva svoje pre­stúpenia, ne­povedie sa šťast­ne; ale ten, kto vy­zná a opus­tí, doj­de milo­sr­den­stva.
14 Blaho­slavený človek, ktorý sa vždyc­ky strachuje; ale ten, kto za­tvr­dzuje svoje srd­ce, pad­ne do zlého.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

13 Tomu, kto pri­krýva svoje pre­stúpenia, ne­povedie sa šťast­ne; ale ten, kto vy­zná a opus­tí, doj­de milo­sr­den­stva.

Evanjelický

13 Ten, kto za­krýva svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto však ich vy­zná a opus­tí, dôj­de milo­sr­den­stva.

Ekumenický

13 Kto tají svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto ich však vy­zná a zanechá, do­siah­ne milo­sr­den­stvo.

Bible21

13 Kdo přikrývá své vi­ny, úspě­chu nedosáhne, kdo vy­znává a opouští je, do­jde mi­losti.