RoháčekPríslovia25,7

Príslovia 25:7

Lebo je lepšie, aby ti po­vedali: Vy­stúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videly tvoje oči.


Verš v kontexte

6 Nerob sa sláv­nym pred kráľom a ne­stoj na mies­te veľkých.
7 Lebo je lepšie, aby ti po­vedali: Vy­stúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videly tvoje oči.
8 Ne­púšťaj sa náh­le do sporu, aby si na­pokon nep­rišiel do úzkosti, čo robiť, keďby ťa za­han­bil tvoj blížny.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo je lepšie, aby ti po­vedali: Vy­stúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videly tvoje oči.

Evanjelický

7 lebo lepšie je, keď ti po­vedia: Po­stúp sem vy­ššie! ako keby ťa ponížili pred kniežaťom.

Ekumenický

7 lebo je lepšie, keď ti po­vedia: Vy­stúp sem, než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli.

Bible21

7 Je lepší být vy­zván: „Po­jď výše,“ než být před uro­zený­mi ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči,