RoháčekPríslovia25,11

Príslovia 25:11

Zlaté ja­bl­ká v striebor­ných pletien­koch dob­ré slovo, po­vedané v svoj čas.


Verš v kontexte

10 aby ťa ne­potupil ten, kto by to počul, a tvoja zlá po­vesť by sa ne­vrátila.
11 Zlaté ja­bl­ká v striebor­ných pletien­koch dob­ré slovo, po­vedané v svoj čas.
12 Zlatou náušnicou a oz­dobou z rýdzeho zlata je múd­ry kárateľ na ucho, ktoré čuje.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

11 Zlaté ja­bl­ká v striebor­ných pletien­koch dob­ré slovo, po­vedané v svoj čas.

Evanjelický

11 Ako zlaté ja­bl­ká na striebor­ných pod­nosoch je slovo po­vedané v pravý čas.

Ekumenický

11 Sťa zlaté ja­bl­ká na striebor­nom pod­nose je slovo vy­riek­nuté v pravý čas.

Bible21

11 Zlatá ja­blka na stříbrných mísáchjsou slova řečená v pravý čas.