RoháčekPríslovia21,18

Príslovia 21:18

Výkup­ným za spraved­livého bude bezbožný, a na­mies­to úp­rim­ných bude ten, kto robí ne­ver­ne.


Verš v kontexte

17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nez­bohat­ne.
18 Výkup­ným za spraved­livého bude bezbožný, a na­mies­to úp­rim­ných bude ten, kto robí ne­ver­ne.
19 Lepšie je bývať v pus­tej zemi ako so svár­livou ženou a mr­zutou.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Výkup­ným za spraved­livého bude bezbožný, a na­mies­to úp­rim­ných bude ten, kto robí ne­ver­ne.

Evanjelický

18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božný, mies­to statočných - ne­ver­ný.

Ekumenický

18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božník a za statočného zrad­ca.

Bible21

18 Da­re­bák bude výkupným za spravedlivého, na místě po­ctivých se ocitne pod­vodník.