RoháčekPríslovia13,21

Príslovia 13:21

Hriešnikov bude prena­sledovať zlé; ale spraved­livým od­platí Bôh dobrým.


Verš v kontexte

20 Ten, kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry; ale tomu, kto sa druží s bláz­nami, sa zle po­vodí.
21 Hriešnikov bude prena­sledovať zlé; ale spraved­livým od­platí Bôh dobrým.
22 Dob­rý zanecháva dedičs­tvo synom synov, a majetok toho, kto hreší, je za­chovaný spraved­livému.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

21 Hriešnikov bude prena­sledovať zlé; ale spraved­livým od­platí Bôh dobrým.

Evanjelický

21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, ale spravod­livých od­meňuje dob­rota.

Ekumenický

21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, no od­mena spravod­livých je šťas­tím.

Bible21

21 Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou.