RoháčekPríslovia13,2

Príslovia 13:2

Z ovocia s­vojich úst bude každý jesť dob­ré; ale duša tých, ktorí robia ne­ver­ne, sa najie ukrutnosti.


Verš v kontexte

1 Múd­ry syn p­rijíma kázeň ot­covu, ale po­smievač ne­počúva že­hrania.
2 Z ovocia s­vojich úst bude každý jesť dob­ré; ale duša tých, ktorí robia ne­ver­ne, sa najie ukrutnosti.
3 Ten, kto strežie svoje ús­ta, os­tríha svoju dušu; kto príliš rozt­vára svoje rty, na toho p­rij­de zkaza.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 Z ovocia s­vojich úst bude každý jesť dob­ré; ale duša tých, ktorí robia ne­ver­ne, sa najie ukrutnosti.

Evanjelický

2 Z ovocia úst človek jedáva dob­ré, ale žiadosť ne­ver­ných znamená násilie.

Ekumenický

2 Z ovocia svojich slov každý za­kúsi dob­ro, zrad­covia však bažia po násilí.

Bible21

2 Ovo­cem svých úst se každý hojně najía duši pro­radných na­sytí nási­lí.