RoháčekPieseň4,4

Pieseň 4:4

tvoje hrd­lo jako veža Dávidova, vy­stavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všet­ky veľké štíty junákov;


Verš v kontexte

3 tvoje rty sú jako šar­látový po­vrázok, dvak­rát far­bený, a tvoje ús­ta krás­ne, jako polo­vica granátového ja­bl­ka tvoja slucha zpod tvoj­ho závoja;
4 tvoje hrd­lo jako veža Dávidova, vy­stavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všet­ky veľké štíty junákov;
5 dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá sr­ny, ktoré sa pasú medzi ľaliami.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 tvoje hrd­lo jako veža Dávidova, vy­stavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všet­ky veľké štíty junákov;

Evanjelický

4 Tvoj krk je ako veža Dávidova, vy­stavená v pev­nosť; tisíc štítov visí na ňom, všet­ko sú to štíty rytier­ske.

Ekumenický

4 Tvoj krk je ako Dávidova veža, vy­stavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všet­ko štíty hr­dinov.

Bible21

4 Jako věž Davi­dova je tvo­je šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na ní zavěšeno, pavézy všech mužů udatných.