RoháčekPieseň4,10

Pieseň 4:10

Jaká krás­na je tvoja ľúbosť, moja ses­tro, ne­ves­to! O koľko lepšia tvoja ľúbosť ako víno a vôňa tvojich mas­tí nad všet­ky voniny!


Verš v kontexte

9 Jala si moje srd­ce, moja ses­tro, ne­ves­to, jala si moje srd­ce jed­ným svojím okom, jed­ným nák­rčníkom svojeho hrd­la.
10 Jaká krás­na je tvoja ľúbosť, moja ses­tro, ne­ves­to! O koľko lepšia tvoja ľúbosť ako víno a vôňa tvojich mas­tí nad všet­ky voniny!
11 Tvoje rty kvap­kajú najčis­tejším medom, ne­ves­to; med a mlieko pod tvojím jazykom a vôňa tvojeho rúcha jako vôňa Libanona.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Jaká krás­na je tvoja ľúbosť, moja ses­tro, ne­ves­to! O koľko lepšia tvoja ľúbosť ako víno a vôňa tvojich mas­tí nad všet­ky voniny!

Evanjelický

10 Aké sú krás­ne tvoje ľúbos­ti, moja ses­tra, snúbenica. O čo vzác­nejšie sú tvoje ľúbos­ti než víno. A vôňa tvojich olejov nad všet­ky bal­zamy.

Ekumenický

10 Aké len krás­ne sú tvoje nežnos­ti, ses­tra moja, snúbenica! Tvoje nežnos­ti sú lepšie ako víno a vôňa tvojich olejov je nad všet­ky bal­zamy.

Bible21

10 Ach, jak jsou krásná mi­lování tvá, má drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou mi­lování tvá, vůně tvých olejů nad všech­ny balzámy.